Fixfabriken tar form

Med Majorna varmt om hjärtat

Med nya Fixfabriken förvandlas anrik fabriksmark till attraktiva bostäder. Projektet är ett samarbete mellan HSB Göteborg och Fastighets AB Balder, som tillsammans bygger 500 bostäder. Byggstart är beräknad till 2018 och första inflyttning sker år 2020.

Det blir ett område med fyra mysiga kvarter, i skärningspunkten mellan stad och hav. Byggstart är beräknad till 2018 och första inflyttning sker 2020.

Lär känna området
interactive_image_temp_1

1

HSB

Välkommen till Brf Fixfabriken!
Här ska HSB bygga 125 lägenheter.
Beräknad säljstart är år 2019 och med inflyttning under 2021.
Länk till projektet hemsida

  • fixfabriken majorna.jpg

2

HSB: Brf Sannaparken

Välkommen till Brf Sannaparken!
Här ska HSB bygga 125 lägenheter.
Säljstart: 2018
Beräknad inflyttning: 2021
Länk till projektet hemsida

  • sannaparken

3

Balder: Bränneriet

Välkommen till ett av Balders projekt i Fixfabriken!
Här ska Balder bygga 125 lägenheter.
Säljstart: 2019
Länk till projektet hemsida

  • fix_torgvy_bildcred what arkitektur

4

Balder: Glasbruket

Välkommen till ett av Balders projekt i Fixfabriken!
Här ska Balder bygga 125 lägenheter.
Säljstart: 2018
Länk till projektet hemsida

  • fix_torgvy_bildcred what arkitektur

5

Bussgaraget

Fastighetskontoret äger fastigheten som på sikt kommer att
markanvisas (säljas till olika byggherrar). Totalt planeras sex
kvarter med omkring 600 lägenheter. Preliminär byggstart
2021och första inflyttning 2023.

6

Skoltomten

Där det tidigare låg en verkstad planerar Hemsö att uppföra
en skola och ett äldreboende.

7

Förskolan

Här skapas en byggrätt som ger Kennedygatans förskola
möjlighet att på sikt byggas ut och kompletteras med
serviceboende.
Ännu finns inga beslut om när kommunen kommer att utnyttja byggrätten och utöka förskolan/boendet.

8

Parkeringshuset

Vid Karl Johansgatan planeras ett parkeringshus med
ungefär 150 p-platser och verksamheter i bottenplan.
Parkeringshuset kommer att färdigställas i samband med
byggandet av Bussgaraget.

9

Sannaparken och Idrottsområdet

Sannaparken bevaras och rustas upp. Sandarna BKs
klubbstuga flyttas inom området och verksamheten fortsätter
på konstgräsplanen.