med majorna varmt om hjärtat tar nya Fixfabriken form!

Förslaget till detaljplan har precis varit utställt för samråd. Nu när samrådet är färdigt sammanställer Stadsbyggnadskontoret en samrådsredogörelse. Där presenteras alla synpunkter som inkommit till kommunen under samrådet, tillsammans med Stadsbyggnadskontorets egna kommentarer och förslag på ändringar.

På Stadsbyggnadskontorets hemsida finns hela förslaget till detaljplan att kika på. Du kan t o m gå runt i 3D-modell.

Parallellt med Stadsbyggnadskontorets bearbetning av detaljplaneförslaget arbetar HSB och Balder vidare tillsammans med what! arkitektur med att  projektera bostäderna i de fyra kvarteren på Fixfabrikstomten.

Med tydlig inspiration av Sandarna, Klippan och Kungsladugård blir Fixfabriken ett område med egen karaktär. Mysiga kvarter, gröna gårdar och vackra material. Hus med tre till fyra våningar som möter högre hörnhus växer fram på ritbordet.

Om allt följer tidplanen antas detaljplanen i början av 2018 och då kan vi börja bygga nya Fixfabriken, en trivsam och härlig plats där människor kan bo, leva och verka.

Är du nyfiken eller har synpunkter? Förslaget till detaljplan och våra projektidéer finns att titta på i Fix Projektlokal på Karl Johansgatan 95. Nästa tillfälle det är öppet är onsdag 15 mars kl.16-17.30.

Om du gärna vill se utställningen men inte har tillfälle vid vid våra öppettider så maila oss på info@fixfabriken.se eller kontakta oss på Facebook så hittar vi en tid som passar!

2017-03-03_fix_flygvy BILDCRED what arkitektur.jpg