OMVANDLINGEN ÄR IGÅNG!

I vintras flyttade Assa ut ur gamla Fixfabriken till moderna och mer ändamålsenliga lokaler i Mölnlycke. Vi tog över fastigheten och påbörjade miljösaneringen och alla undersökningar avseende geoteknik, markmiljö, arkeologi mm.

I januari godkände Byggnadsnämnden “Program för Fixfabriksområdet mm”. Programmet är en övergripande handling för omvandling och förädling av ett större område. Nu pågår detaljplaneprocessen för Fixfabrikstomten, bussgaragetomten och fastigheten på Karl Johansgatan 158.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och utbildningsfunktioner. Detaljplanen innebär ca 1000 nya lägenheter samt bättre kopplingar mellan Kungsladugård och Klippan. Länk till Stadsbyggnadskontorets sida om detaljplanen.

Detaljplanen ingår i Bostad2021, ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna, som innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. För Fixfabriksområdet betyder det att 250 av de 1000 lägenheterna skall kunna vara inflyttade.

Balder och HSB som äger Fixfabriken vill inte låta den stå oanvänd i väntan på rivning och bostadsbyggande. Därför hyr vi ut den. Vi är jätteglada att erbjuda lokalerna till alla spännande verksamheter som finns där nu och fram till hösten 2017.

Om du vill veta mer eller dela med dig av tankar och idéer inför omvandlingen kan du kika runt här på på fixfabriken.se eller besöka oss i vår projektlokalen på Karl Johansgatan 105. Våra besökare verkar ha tagit sommarlov så nu gör vi det också. Projektlokalen öppnar igen med öppet hus onsdag 17 augusti 16.30-18.00.

Välkommen att engagera dig i stadsutvecklingen!

Välkommen till Fixfabriken!