Fixfabriken tar form!

Nu börjar samrådet. Det betyder att allmänheten för första gången får se Stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för området Fixfabriken. I samrådet samlar kommunen in önskemål och synpunkter som berör planområdet. Till exempel ges kringboende och andra berörda möjlighet att tycka till om förslaget.

På Stadsbyggnadskontorets hemsida finns hela förslaget till detaljplan att kika på. Samrådsperioden sträcker sig från 11 januari-15 februari 2017.

Är du nyfiken eller har synpunkter? Förslaget till detaljplan och våra projektidéerna finns just nu att titta på i Fix Projektlokal på Karl Johansgatan 95. Denna veckan öppet i projektlokalen tisdag 14 februari kl.15-16.

Om du gärna vill se utställningen men inte har tillfälle vid vid våra öppettider så maila oss på info@fixfabriken.se eller kontakta oss på Facebook så hittar vi en tid som passar!

old-photo

Med Majorna varmt om hjärtat

Vår stad växer och fler bostäder behövs. Fixfabriken är idag just en fabrik, men imorgon nya boenden och affärsmöjligheter i en av Göteborgs populäraste stadsdelar, Majorna. Att Majornas personlighet märks i nya Fixfabriken är A och O för att det ska bli en lyckad satsning.

Det är viktigt att platsen lever! Att blanda bostäder, butiker, arbetsplatser, restauranger och kulturella mötesplatser friskt skapar en levande plats.

Många är nyfikna på just bostäderna. I de skisser som just nu ligger på ritbordet varierar visserligen form och utföranden för att tilltala olika människor – men stor vikt läggs också på de befintliga Majornabornas behov. Var gärna med och tyck till!