Fixfabriken tar form

Med Majorna varmt om hjärtat

Med nya Fixfabriken förvandlas anrik fabriksmark till attraktiva bostäder som verkar i harmoni med omgivningen. Projektet är ett samarbete mellan HSB Göteborg och Fastighets AB Balder, som tillsammans ska bygga 500 bostäder på tomten där det idag står en fabrik.

Förutom att bostäderna ger fler möjlighet att bo i det attraktiva Majorna, bidrar projektet även till ett levande gatuliv, diversifierat utbud och trygghet. Målsättningen är att börja bygga bostäder under 2018 och första inflyttning år 2020.

Fixfabriken ska bli ett landmärke för framtidens Göteborg, mer betydelsefullt än ett nytt hus i ett gammalt område.För över 60 år sedan flyttade AB Fixfabriken in på Bruksgatan med sin tillverkning, och under många år var Fix neonskylt ett landmärke för stadsdelen och när nu nya Fixfabriken växer fram spelar historien en självklar roll.