What Arkitektur

tempimage_introblock_1

Om Fixfabriken

Med Majorna varmt om hjärtat

Fixfabriken är ett samarbete mellan HSB Göteborg och Fastighets AB Balder. Tillsammans ska vi bygga 500 nya bostäder och skapa spännande ytor för verksamheter på den tomt där det idag står en fabrik. Planerad byggstart är 2018.

Vi har höga ambitioner! Fixfabriken ska bli ett utropstecken bland Göteborgs bostadsområden.

Med Fixfabriken vill vi låta Majorna växa och utvecklas – på rätt sätt. Sedan projektet drog igång har vi samlat intryck och synpunkter från alla som velat engagera sig i omvandlingen.

Genom workshops, studiebesök och inte minst en ärlig vilja att lyssna på synpunkter och invändningar, är vår ambition att skapa det område som de boende och verksamma faktiskt vill ha. Det har gjort oss klokare.

En eftermiddag i veckan öppnar vi upp vår projektlokal på Karl Johansgatan 95, och vi vill gärna ha besök! I lokalen kan du se våra projektidéer och information om den formella processen. För att se när vi har öppet nästa gång kan du spana in vår Facebooksida, där vi lägger kontinuerligt ut information om våra öppettider.

Karta över området
interactive_image_temp_1

1

Kvarter 1: HSB

Välkommen till Brf Fixfabriken!
Här ska HSB bygga 125 lägenheter.
Beräknad säljstart är år 2019 och med inflyttning under 2021.
Länk till projektet hemsida

  • remote.jpg

2

Kvarter 2: HSB

Välkommen till Brf Sannaparken!
Här ska HSB bygga 125 lägenheter.
Säljstart: 2018
Beräknad inflyttning: 2021
Länk till projektet hemsida

  • sannaparken

3

Kvarter 3: Balder

Välkommen till ett av Balders kvarter!
Här ska Balder bygga 125 lägenheter.
Säljstart: 2018
Länk till projektet hemsida

  • fix_torgvy_bildcred what arkitektur

4

Kvarter 4: Balder

Välkommen till ett av Balders kvarter!
Här ska Balder bygga 125 lägenheter.
Säljstart: 2018
Länk till projektet hemsida

  • fix_torgvy_bildcred what arkitektur

5

Bussgaraget

Fastighetskontoret äger fastigheten som på sikt kommer att
markanvisas (säljas till olika byggherrar). Totalt planeras sex
kvarter med omkring 600 lägenheter. Preliminär byggstart
2021och första inflyttning 2023.

6

Skoltomten

Där det tidigare låg en verkstad planerar Hemsö att uppföra
en skola och ett äldreboende.

7

Förskolan

Här skapas en byggrätt som ger Kennedygatans förskola
möjlighet att på sikt byggas ut och kompletteras med
serviceboende.
Ännu finns inga beslut om när kommunen kommer att utnyttja byggrätten och utöka förskolan/boendet.

8

Parkeringshuset

Vid Karl Johansgatan planeras ett parkeringshus med
ungefär 150 p-platser och verksamheter i bottenplan.
Parkeringshuset kommer att färdigställas i samband med
byggandet av Bussgaraget.

9

Sannaparken och Idrottsområdet

Sannaparken bevaras och rustas upp. Sandarna BKs
klubbstuga flyttas inom området och verksamheten fortsätter
på konstgräsplanen.