2017-01-31_fix_flygvy_what

Den formella processen

Såhär arbetar Göteborgs Stad med projektet

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som bestämmer hur marken ska användas och får bebyggas. Här nedan beskrivs kort processen för Fixfabrikens detaljplan. Följ länkarna till kommunens beslutsdokument och Stadsbyggnadskontorets handlingar.

Ett program antogs av byggnadsnämnden i januari 2016. Där beslutades det att Fixfabrikstomten och Bussgaragetomten ska omvandlas till ett område med cirka 1000 nya bostäder, skola, förskola, med mera. Detaljplanearbetet pågick hela 2016 och i början av 2017 var stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag ute på samråd. Stadsbyggnadskontoret har gått igenom alla synpunkter och bearbetat förslaget. I juni beslutade Byggnadsnämnden att under sommaren 2017 ställa ut förslaget till detaljplan för granskning. Alla handlingar finns på Stadsbyggnadskontorets hemsida och självklart hos hos i vår projektlokal. Välkommen att se allt som planeras.

Om du har synpunkter på Stadsbyggnadskontorets planförslag så sänder du dem till Stadsbyggnadskontoret.
Vi tar också gärna emot synpunkter och önskemål för området! Har du en tanke om nya Fixfabriken? Skicka den till oss via vårt Tyck till-formulär.

http://www.fixfabriken.se/content/uploads/2017/07/bild-av-plankartasida2-1000x700.jpg
Fixfabriken är en del av BoStad2021
http://www.fixfabriken.se/content/uploads/2017/06/pexels-photo-209272-1000x300.jpeg

För att möta bostadsbehoven i Göteborg gör Göteborgs Stad tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer en unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Satsningen kallas BoStad2021 och Fixfabriken är en del av satsningen.

Läs mer om BoStad2021 här.