Granskningen är avslutad

concept-1868728_1920

Processen går vidare. Granskningsperioden för detaljplaneförslaget Bostäder i Fixfabriksområdet är nu avslutad. Det betyder att Stadsbyggnadskontoret nu arbetar febrilt med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden ska ta ställning till. I sitt arbete tar de med inkomna synpunkter, idéer och tankar.

Därefter är det upp till beslutsfattarna att besluta om detaljplanen. Det är inte alla som har stenkoll på kommunens planprocess. Vill du lära dig de olika stegen? Läs mer på Göteborgs Stads hemsida!