fix_bevarande_bildcred what arkitektur

En historisk tillbakablick

Under 1900-talet var Majorna en arbetarstadsdel. Många hamn- och industriarbetare hade sin hemvist här. Men områdets historia går längre tillbaka i tiden än så. I början av 1900-talet hittades stenåldersföremål i Sandarna och när arkeologer grävde ut området visade det sig att det man funnit var resterna av en boplats som användes 8400-6000 år före Kristus.

Under 1930- och 1940-talen uppfördes stadsdelen Sandarna med sina funkistypiska våningshus och putsade fasader. Ett tiotal år senare byggdes Älvsborgsbron, en symbol för 1960-talets framtidstro och idag en av Göteborgs mest välkända landmärken.

Bostadsbristen slog sina klor i Göteborg, på 1960-talet och många stadsdelar var i det närmaste förslummade. Kommunens lösning var ett mycket omdiskuterat saneringsprogram; de gamla fastigheterna ersattes med nybyggda lägenheter med lägsta godtagbara standard.

35 000 bostäder försvann i rivningsvågen, däribland många av Göteborgs berömda landshövdingehus. De landshövdingehus som faktiskt bevarades är idag oumbärliga för känslan i Majorna.

Fixfabriken då? För över 60 år sedan flyttade AB Fixfabriken in på Bruksgatan. Under många år var Fix neonskylt ett landmärke för stadsdelen. 2012 köpte HSB Göteborg och Fastighets AB Balder fabriken av dåvarande ägaren ASSA. Avsikten var att omvandla industritomten och uppföra bostäder.

När vi skapar nya Fixfabriken spelar historien en självklart viktig roll.

https://www.fixfabriken.se/content/uploads/2017/03/img8440-1000x400.jpg