Tillbaka

Fixfabrikens historia

Den nya stadsdelen kommer att bära spår av fabrikens unika karaktär, och områdets historia kommer att tas tillvara.

Fixfabriken grundades redan 1925, av Sigurd Walter Bengtsson, en Göteborgare med examen från Chalmers tekniska institut som innan han grundade Fixfabriken hade jobbat som instrumentmakare. Fixfabriken, med sin ikoniska neonskylt, har länge varit ett landmärke i Majorna.

 

Från början hette företaget Fixfabriken Bengtsson & Co, men bytte år 1938 namn till AB Fixfabriken. Redan från starten tillverkade Fixfabriken den patenterade Fix-spanjoletten, som är en form av låsskena i ett fönster eller i en fönsterdörr. Fixfabriken tillverkade under åren som fabriken var verksam mer än Spanjoletten. Bland annat tillverkade Fixfabriken körriktningsvisare (även kallat ”blinkers”!). Den kändaste av dessa är den klassiska ”takgöken”, som var en takmonterad körriktningsvisare som användes på Volvo PV 444. Företaget tillverkade även en körriktningsvisare som kallades ”det hoppande ljuset” och som användes på spårvagnar i såväl Göteborg som i bland annat Sydafrika.

 

År 1983 sålde Sigurd Walter Bengtsson AB Fixfabriken till Birger Lindeblad, och efter att ha köpts upp av allt större företag och delats upp i mindre delar såldes Fixfabriken till slut till HSB Göteborg och Fastighets AB Balder, för att omvandla industritomten till ett bostadsområde. Tillsammans med Göteborgs stad byggs nu den nya stadsdelen Fixfabriken, med ca 500 bostäder.

 

Den nya stadsdelen kommer att bära spår av fabrikens unika karaktär, och områdets historia kommer att tas tillvara. Bland annat kommer den ikoniska runda neonskylt som i över 60 år satt på taket av Fixfabriken, med texten ”Fix”, fortsätta att vara ett landmärke i Majorna. Detta eftersom att HSB och Balder, som nu bygger kvarteret Fixfabriken, tycker det är viktigt att skylten får leva kvar och därför har tagit tillvara på skylten. Planen är att skylten ska renoveras och sedan sättas upp någonstans där den kan fortsätta synas. På så sätt kommer Fixfabriken att förbli ett landmärke i Majorna.

Sigurd Walter Bengtsson