Skylten är räddad

Låt neonet flöda
skylten

Vad kommer att hända med Fix-skylten? Det undrar många. Den har vi lyckligtvis fått kontroll över i samband med köpet av fabrikslokalerna och vi jobbar i detta nu med att putsa upp och renovera den för att åter pryda Majorna. Den välkända logotypen får alltså leva kvar och användas fritt av konsortiet bakom Fixfabriken.